Auto do ślubu

  • wynajęcie auta wraz z kierowcą
  • przyjazd po Pana Młodego
  • przyjazd po Pannę Młodą
  • przejazd do kościoła (USC)
  • oraz przejazd na salę weselną / sesję plenerową
  • 4 kolory dekoracji do wyboru